Bli elkund hos oss idag!

Vi erbjuder dig bra el till bra priser. Det är enkelt, går snabbt och du får en faktura samlad för dina elkostnader.

Välj avtalsform, startdatum och fyll i dina uppgifter och skicka in.

Bli kund idag

 

Ska du flytta?

Att flytta är ofta ett stort projekt. Flyttanmälan bör göras i god tid så du får rätt avslut och en god start i din nya bostad.

Anmäl din flytt

 

Senaste nytt

Tidningen El nr 1, 2015

24 Februari, 2015

Tidningen_El.pdf

Läs mer

Ökad elmatningskapacitet

3 Februari, 2015

Mot bakgrund av den utveckling som pågår och planeras inom kommunen behövs utökad kapacitet i ledningsnätet i området. Situationen kan komma att bli kritisk inom något eller några år om inga åtgärder görs.

 

Enligt den plan som Härryda Energi och Vattenfall utarbetade 2008 skulle Vattenfall bygga en ny 130 kV ledning till Landvetter med idrifttagning omkring 2012. Härryda Energi skulle göra ombyggnader och kompletteringar i det befintliga 20 kV systemet som Härryda Energi äger.

 

Mot bakgrund av att tidplanen är kraftigt försenad för den planerade 130 kV ledningen har Härryda Energi i dialog med kommunen utrett alternativa förstärkningsåtgärder. Resultatet av utredningen är ett förslag att  istället för den planerade 130 kV ledningen höja kapaciteten i delar av det befintliga 20 kV systemet. Detta kan ske genom att öka spänningen från 20 kV till 40 kV. Redan när ledningarna byggdes fanns denna tanke och flera av de befintliga 20 kV ledningarna är därför byggda för att möjliggöra denna spänningshöjning till 40 kV.

Dock behövs ombyggnad av ett antal transformatorstationer för att möjliggöra 40 kV.

 

Det föreslagna alternativet är attraktivt eftersom det behövs minimalt med tillkommande ledningsstråk. Härryda Energi har ansökt om rätt att bedriva eldistribution med 40 kV och inväntar nu detta beslut.     

 

Läs mer

Ny energiskatt fr o m 2015-01-01

17 December, 2014

Från och med 2015-01-01 höjs energiskatten från 29,3 öre/kWh till 29,4 öre/kWh.

Läs mer

Frågor och svar

Var hittar jag uppgifter om min förbrukning

Gå in på Mina Sidor. Där får du uppgifter om fakturor och förbrukning.

Kan jag ta med mig mitt befintliga elavtal när jag flyttar?

Ja, det går bra. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Varför betalar jag elöverföringsavgifter?

Du betalar för drift och underhåll av elledningar bland annat.

Varför betalar jag rörlig elöverföringsavgift?

Avgifterna för överföringen består av två delar, en fast och en rörlig. Den rörliga elöverföringsavgiften baseras på det antal kilowattimmar du förbrukar.

Kontakt

Vill du komma i
kontakt med oss?